Nuôi Lô Khung Miền Bắc › Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người chơi lô đề đặc biệt là những người thích chơi lô nuôi. Trung bình thì mỗi ngày sẽ có khoảng 3-4 con lô kép xuất hiện chưa kể kép. Điều này khiến cho tỷ lệ ra lô kép trong vòng 3 ngày tới là vô cùng cao. Nếu bạn cũng thích chơi lô kép và chưa biết chơi con nào trong 3 ngày tới thì có thể tham khảo kết quả của soi cầu 247 ngay dưới đây.

 

Lô kép nuôi khung 3 ngày

Lô kép nuôi khung 3 ngày

 

Nuôi lô kép khung 3 ngày ăn chắc

Phương pháp nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí là một trong những cách chơi tốt nhất vì sẽ không có kết quả về lộn như chơi bạch thủ lô.

Thống Kê Lô Kép Khung 3 Ngày
• Ngày 29/01 – 31/01/2022 Nuôi lô kép: 66 – 99 Chờ KQ
• Ngày 28/01 – 30/01/2022 Nuôi lô kép: 55 – 77 ăn lô 55 ngày1
• Ngày 26/01 – 28/01/2022 Nuôi lô kép: 11 – 33 ăn lô 33 ngày 2
• Ngày 24/01 – 26/01/2022 Nuôi lô kép: 44 – 55 ăn lô 44 ngày 2
• Ngày 23/01 – 25/01/2022 Nuôi lô kép: 99 – 00 ăn lô 00,99 ngày 1
• Ngày 21/01 – 23/01/2022 Nuôi lô kép: 33 – 44 ăn lô 33 ngày 2
• Ngày 18/01 – 20/01/2022 Nuôi lô kép: 00 – 11 ăn lô 00 ngày 3
• Ngày 17/01 – 18/01/2022 Nuôi lô kép: 22 – 33 ăn lô 22 ngày 1
• Ngày 16/01 – 18/01/2022 Nuôi lô kép: 22 – 88 ăn lô 22,88 ngày 1
• Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi lô kép: 55 – 77 ăn lô 77 ngày 1
• Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi lô kép: 11 – 22 ăn lô 11 ngày 3
• Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi lô kép: 88 – 99 ăn lô 99 ngày 1
• Ngày 08/01 – 10/01/2022 Nuôi lô kép: 77 – 88 ăn lô 77 ngày 3
• Ngày 05/01 – 07/01/2022 Nuôi lô kép: 11 – 22 trượt
• Ngày 02/01 – 04/01/2022 Nuôi lô kép: 11 – 22 trượt
• Ngày 01/01 – 03/01/2022 Nuôi lô kép: 00 – 66 ăn lô 66 ngày 1
• Ngày 29/12 – 31/12/2021 Nuôi lô kép: 22 – 11 ăn lô 11 ngày 3
• Ngày 28/12 – 30/12/2021 Nuôi lô kép: 77 – 88 ăn lô 88 ngày 1
• Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi lô kép: 11 – 22 ăn lô 22 ngày 2
• Ngày 24/12 – 26/12/2021 Nuôi lô kép: 88 – 66 ăn lô 88×2 ngày 2
• Ngày 22/12 – 23/12/2021 Nuôi lô kép: 55 – 66 trượt
• Ngày 19/12 – 21/12/2021 Nuôi lô kép: 44 – 55 ăn lô 44 ngày 3
• Ngày 18/12 – 20/12/2021 Nuôi lô kép: 22 – 77 ăn lô 22 ngày 1
• Ngày 16/12 – 18/12/2021 Nuôi lô kép: 44 – 55 ăn lô 44×2 ngày 2
• Ngày 13/12 – 15/12/2021 Nuôi lô kép: 55 – 66 ăn lô 66 ngày 3
• Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi lô kép: 88 – 99 ăn lô 88 ngày 1
• Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi lô kép: 33 – 44 ăn lô 44 ngày 1
• Ngày 10/12 – 12/12/2021 Nuôi lô kép: 66 – 77 ăn lô 77 ngày 1
• Ngày 09/12 – 11/12/2021 Nuôi lô kép: 88 – 66 ăn lô 88 ngày 1
• Ngày 07/12 – 09/12/2021 Nuôi lô kép: 88 – 99 ăn lô 99 ngày 2
• Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi lô kép: 88 – 99 trượt
• Ngày 30/11 – 02/12/2021 Nuôi lô kép: 33 – 55 trượt
• Ngày 29/11 – 01/12/2021 Nuôi lô kép: 66 – 77 ăn lô 66 ngày 1
• Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi lô kép: 77 – 99 trượt
• Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi lô kép: 33 – 44 ăn lô 33,44 ngày 2
• Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 99 ngày 2
• Ngày 20/11 – 22/11/2021 Nuôi lô kép: 77 – 88 ăn lô 77 ngày 2
• Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi lô kép: 22 – 33 ăn lô 22 ngày 2
• Ngày 15/11 – 17/11/2021 Nuôi lô kép: 66 – 88 ăn lô 66 ngày 3
• Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi lô kép: 00 – 22 ăn lô 00 ngày 1
• Ngày 12/11 – 14/11/2021 Nuôi lô kép: 77 – 99 ăn lô 99 ngày 2
• Ngày 09/11 – 11/11/2021 Nuôi lô kép: 22 – 77 ăn lô 22 ngày 3
• Ngày 08/11 – 10/11/2021 Nuôi lô kép: 33 – 77 ăn lô 33 ngày 1
• Ngày 06/11 – 08/11/2021 Nuôi lô kép: 55 – 77 ăn lô 55 ngày 2
• Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi lô kép: 55 – 66 ăn lô 66 ngày 2
• Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi lô kép: 22 – 44 ăn lô 22,44 ngày 1
• Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi lô kép: 33 – 66 ăn lô 33,66*2 ngày 1
• Ngày 31/10 – 02/11/2021 Nuôi lô kép: 22 – 33 ăn lô 22 ngày 2
• Ngày 28/10 – 30/10/2021 Nuôi lô kép: 00 – 33 trượt
• Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi lô kép: 11 – 22 ăn lô 11,22 ngày 1
• Ngày 24/10 – 26/10/2021 Nuôi lô kép: 00 – 22 trượt
• Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi lô kép: 11 – 00 ăn lô 11 ngày 1
• Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi lô kép: 00 – 44 ăn lô 44 ngày 1
• Ngày 21/10 – 23/10/2021 Nuôi lô kép: 22 – 77 ăn lô 77 ngày 1
• Ngày 18/10 – 20/10/2021 Nuôi lô kép: 11 – 88 ăn lô 11 ngày 3
• Ngày 16/10 – 18/10/2021 Nuôi lô kép: 44 – 55 ăn lô 55 ngày 2
• Ngày 15/10 – 17/10/2021 Nuôi lô kép: 00 – 66 ăn lô 66 ngày 1
• Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi lô kép: 99 – 44 ăn lô 44×2 ngày 2
• Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi lô kép: 00 – 44 ăn lô 00 ngày 1
• Ngày 10/10 – 12/10/2021 Nuôi lô kép: 66 – 55 ăn lô 55×2 ngày 2
• Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi lô kép: 33 – 88 ăn lô 33 ngày 1
• Ngày 06/10 – 08/10/2021 Nuôi lô kép: 33 – 88 trượt
• Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi lô kép: 22 – 66 ăn lô 22 ngày 1
• Ngày 02/10 – 04/10/2021 Nuôi lô kép: 22 – 66 trượt
• Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi lô kép: 55 – 33 ăn lô 33 ngày 2
• Ngày 28/09 – 30/09/2021 Nuôi lô kép: 55 – 00 ăn lô 55 ngày 2
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 Nuôi lô kép: 00 – 11 ăn lô 11×2 ngày 1
• Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 99 ngày 1
• Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi lô kép: 44 – 55 trượt
• Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 99 ngày 1
• Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi lô kép: 55 – 99 ăn lô 55 ngày 1
• Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi lô kép: 11 – 88 trượt
• Ngày 16/09 – 18/09/2021 Nuôi lô kép: 77 – 99 ăn lô 77,99 ngày 2
• Ngày 14/09 – 16/09/2021 Nuôi lô kép: 44 – 66 ăn lô 66 ngày 2
• Ngày 13/09 – 15/09/2021 Nuôi lô kép: 88 – 99 ăn lô 99 ngày 1
• Ngày 10/09 – 12/09/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 00 ngày 3
• Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi lô kép: 55 – 66 ăn lô 55 ngày 1
• Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi lô kép: 55 – 77 trượt
• Ngày 04/09 – 06/09/2021 Nuôi lô kép: 33 – 99 ăn lô 33 ngày 2
• Ngày 04/09 – 06/09/2021 Nuôi lô kép: 33 – 11 ăn lô 11×3
• Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi lô kép: 22 – 44 ăn lô 22 ngày 1
• Ngày 02/09 – 04/09/2021 Nuôi lô kép: 55 – 77 ăn lô 55,77 ngày 1
• Ngày 31/08 – 02/09/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 00 ngày 2
• Ngày 28/08 – 30/08/2021 Nuôi lô kép: 66 – 88 ăn lô 88×2 ngày 3
• Ngày 27/08 – 29/08/2021 Nuôi lô kép: 00 – 99 ăn lô 00,99 ngày 1
• Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi lô kép: 55 66 ăn lô 55 ngày 1

Cách chơi lô kép nuôi khung 3 ngày đã và đang giúp cho rất nhiều anh em vào bờ an toàn. Nếu bạn đang gặp khó khăn về việc lựa chọn các con số để chơi thì đừng bỏ qua những con số đẹp nhất, chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc soi cầu thì soicau247.top tin chắc rằng mỗi ngày người chơi sẽ có được những kết quả tốt nhất để chơi và chiến thắng.

Cách chơi lô kép nuôi khung 3 ngày

Đối với việc chơi cặp lô kép nuôi khung 3 ngày thì rất giống với cách chơi song thủ lô nuôi khung 3 ngày. Vì là cùng chơi số lượng 2 con trong vòng 3 ngày nên từ cách chia vốn, tỷ lệ chơi đều có thể áp dụng cho nhau.

Cụ thể thì các bạn có thể chơi theo tỷ lệ 1:3:10 hoặc 1:5:15. Đối với cách thứ nhất thì sẽ phù hợp cho những bạn có số vốn ít, còn tỷ lệ thứ hai thì sẽ phù hợp với những ai có nhiều vốn và thích chơi ăn nhiều.

Với những chia sẻ trên đây thì hy vọng mọi người sẽ có được những kết quả tốt nhất khi chơi. Hãy ghi nhớ trang web để truy cập mỗi ngày và nhận số chuẩn miễn phí nhé.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí
Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác
Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc
Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí
Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác
Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất

soi cầu Chúc các bạn may mắn phát tài soi cầu

lo de mien bacSoi Cầu 247 trang thống kê phân tích kết quả xổ số miễn phí hằng ngày , phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số miễn phí hôm nay , kết quả xổ số miền bắc.

soi cầu 247 Tất cả các mục soi cầu trên website đều được chốt hoàn toàn miễn phí và chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi các bạn sử dụng số trên website, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn may mắn.

soi cầu 247 Lưu ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Tags : soi cầu 247 soi cau xsmb, soi cau mb top, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, soi cau mb , nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, soi cau win.
Tắt quảng cáo [X]
© Soi Cầu MB - Dự Đoán KQXS