icon vipjun88 - icon vipkubet
Nuôi Lô Khung Miền Bắc › Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí

Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày thực ra là cách chơi biến tấu của cặp lô song thủ truyền thống. Nếu như trước kia chơi một cặp lô song thủ nếu không ra thì ngày sau sẽ chuyển sang chơi cặp khác thì hiện nay người ta sẽ tiếp tục nuôi cặp số đó trong vòng 3 ngày tới. Điều này sẽ tránh được trường hợp ngày hôm nay chơi không ra mà ngày sau mới ra. Chắc hẳn cũng đã có nhiều người như vậy rồi đúng không nào.

Hôm nay Soi Cầu 247 sẽ gửi tới toàn thể anh em một cặp song thủ lô để chơi nuôi trong vòng max 3 ngày sẽ ra.

 

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày

 

Nhận song thủ lô nuôi khung 3 ngày miễn phí

Đối với nhiều người thì việc soi cầu bắt số là một áp lực nhưng đối với các chuyên gia của soicau247.top thì là điều hết sức đơn giản. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm bắt số nên chắc chắn các con số dưới đây sẽ luôn có tỷ lệ ăn cao hơn so với việc các bạn tự mình soi cầu.

NUÔI SONG THỦ KHUNG 3 NGÀY MIỄN PHÍ
• Nuôi lô 15-51 từ 27/06/ – 29/06/2022 → Chờ kết quả
• Nuôi lô 69-96 từ 24/06/ – 26/06/2022 → ăn 96 ngày 3
• Nuôi lô 19-91 từ 21/06/ – 23/06/2022 → ăn 19 ngày 3
• Nuôi lô 24-42 từ 18/06/ – 20/06/2022 → trượt
• Nuôi lô 19-91 từ 17/06/ – 19/06/2022 → ăn 19 ngày 1
• Nuôi lô 46-64 từ 15/06/ – 17/06/2022 → ăn 64 ngày 2
• Nuôi lô 17-71 từ 12/06/ – 14/06/2022 → ăn 17-71 ngày 3
• Nuôi lô 05-50 từ 09/06/ – 11/06/2022 → trượt
• Nuôi lô 34-43 từ 06/06/ – 08/06/2022 → ăn 34-43 ngày 3
• Nuôi lô 46-64 từ 03/06/ – 05/06/2022 → ăn 46 ngày 3
• Nuôi lô 56-65 từ 31/05/ – 02/06/2022 → trượt
• Nuôi lô 19-91 từ 30/05/ – 02/06/2022 → ăn 91 ngày 1
• Nuôi lô 47-74 từ 28/05/ – 30/05/2022 → ăn 47 ngày 2
• Nuôi lô 25-52 từ 26/05/ – 28/05/2022 → ăn 52 ngày 2
• Nuôi lô 59-95 từ 25/05/ – 27/05/2022 → ăn 59×2 ngày 1
• Nuôi lô 37-73 từ 24/05/ – 26/05/2022 → ăn 37 ngày 1
• Nuôi lô 06-60 từ 22/05/ – 24/05/2022 → ăn 06 ngày 2
• Nuôi lô 13-31 từ 21/05/ – 23/05/2022 → ăn 13-31 ngày 1
• Nuôi lô 47-74 từ 20/05/ – 22/05/2022 → ăn 74×2 ngày 1
• Nuôi lô 07-70 từ 17/05/ – 19/05/2022 → ăn 07 ngày 3
• Nuôi lô 06-60 từ 14/05/ – 16/05/2022 → ăn 60 ngày 3
• Nuôi lô 18-81 từ 11/05/ – 13/05/2022 → ăn 18 ngày 3
• Nuôi lô 79-97 từ 10/05/ – 12/05/2022 → ăn 79 ngày 1
• Nuôi lô 28-82 từ 08/05/ – 10/05/2022 → ăn 28×3 ngày 2
• Nuôi lô 05-50 từ 06/05/ – 08/05/2022 → ăn 05-50 ngày 2
• Nuôi lô 37-73 từ 03/05/ – 05/05/2022 → trượt
• Nuôi lô 79-97 từ 30/04/ – 02/05/2022 → ăn 79 ngày 3
• Nuôi lô 47-74 từ 28/04/ – 30/04/2022 → ăn 47 ngày 2
• Nuôi lô 27-72 từ 25/04/ – 27/04/2022 → trượt
• Nuôi lô 01-10 từ 22/04/ – 24/04/2022 → ăn 01-10 ngày 3
• Nuôi lô 26-62 từ 21/04/ – 23/04/2022 → ăn 62 ngày 1
• Nuôi lô 35-53 từ 20/04/ – 22/04/2022 → ăn 35-53 ngày 1
• Nuôi lô 13-31 từ 18/04/ – 20/04/2022 → ăn 13 ngày 1
• Nuôi lô 59-95 từ 17/04/ – 19/04/2022 → ăn 95 ngày 1
• Nuôi lô 09-90 từ 15/04/ – 17/04/2022 → ăn 90 ngày 2
• Nuôi lô 79-97 từ 12/04/ – 14/04/2022 → trượt
• Nuôi lô 03-30 từ 09/04/ – 11/04/2022 → trượt
• Nuôi lô 25-52 từ 07/04/ – 09/04/2022 → ăn 52 ngày 2
• Nuôi lô 59-95 từ 05/04/ – 07/04/2022 → ăn 95×2 ngày 2
• Nuôi lô 89-98 từ 02/04/ – 04/04/2022 → ăn 98 ngày 3
• Nuôi lô 34-43 từ 01/04/ – 03/04/2022 → ăn 34-43×2 ngày 1
• Nuôi lô 67-76 từ 29/03/ – 31/03/2022 → trượt
• Nuôi lô 23-32 từ 28/03/ – 30/03/2022 → ăn 32 ngày 1
• Nuôi lô 48-84 từ 26/03/ – 28/03/2022 → ăn 84 ngày 2
• Nuôi lô 14-41 từ 25/03/ – 27/03/2022 → ăn 41 ngày 1
• Nuôi lô 37-73 từ 24/03/ – 26/03/2022 → ăn 37 ngày 1
• Nuôi lô 56-65 từ 23/03/ – 25/03/2022 → ăn 65 ngày 1
• Nuôi lô 28-82 từ 20/03/ – 22/03/2022 → ăn 28 ngày 3
• Nuôi lô 23-32 từ 19/03/ – 21/03/2022 → ăn 23 ngày 1
• Nuôi lô 19-91 từ 18/03/ – 20/03/2022 → ăn 19 ngày 1
• Nuôi lô 46-64 từ 16/03/ – 18/03/2022 → ăn 46×2 ngày 2
• Nuôi lô 39-93 từ 15/03/ – 17/03/2022 → ăn 39 ngày 1
• Nuôi lô 15-51 từ 13/03/ – 15/03/2022 → ăn 51×2 ngày 2
• Nuôi lô 35-53 từ 11/03/ – 13/03/2022 → ăn 53 ngày 2
• Nuôi lô 67-76 từ 08/03/ – 10/03/2022 → ăn 67 ngày 3
• Nuôi lô 34-43 từ 07/03/ – 09/03/2022 → ăn 34 ngày 1
• Nuôi lô 46-64 từ 05/03/ – 07/03/2022 → ăn 64 ngày 2
• Nuôi lô 38-83 từ 04/03/ – 06/03/2022 → ăn 38 ngày 1
• Nuôi lô 23-32 từ 02/03/ – 04/03/2022 → ăn 32 ngày 2
• Nuôi lô 78-87 từ 02/03/ – 04/03/2022 → ăn 78 ngày 1
• Nuôi lô 36-63 từ 27/02/ – 01/03/2022 → trượt
• Nuôi lô 46-64 từ 25/02/ – 27/02/2022 → ăn 46-64 ngày 2
• Nuôi lô 78-87 từ 24/02/ – 26/02/2022 → ăn 87 ngày 1
• Nuôi lô 89-98 từ 21/02/ – 23/02/2022 → trượt
• Nuôi lô 26-62 từ 18/02/ – 20/02/2022 → trượt
• Nuôi lô 08-80 từ 17/02/ – 19/02/2022 → ăn 08×2 ngày 2
• Nuôi lô 59-95 từ 14/02/ – 16/02/2022 → ăn 59 ngày 3
• Nuôi lô 03-30 từ 13/02/ – 15/02/2022 → ăn 03 ngày 1
• Nuôi lô 79-97 từ 12/02/ – 14/02/2022 → ăn 97 ngày 1
• Nuôi lô 16-61 từ 10/02/ – 12/02/2022 → ăn 61 ngày 2
• Nuôi lô 09-90 từ 07/02/ – 09/02/2022 → trượt
• Nuôi lô 28-82 từ 05/02/ – 07/02/2022 → ăn 28 ngày 2
• Nuôi lô 39-93 từ 04/02/ – 06/02/2022 → ăn 39 ngày 1
• Nuôi lô 07-70 từ 30/01/ – 01/02/2022 → trượt
• Nuôi lô 08-80 từ 27/01/ – 29/01/2022 → ăn 08 ngày 3
• Nuôi lô 16-61 từ 24/01/ – 26/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 35-53 từ 21/01/ – 23/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 67-76 từ 18/01/ – 20/01/2022 → ăn 67 ngày 1
• Nuôi lô 24-42 từ 15/01/ – 17/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 05-50 từ 14/01/ – 16/01/2022 → ăn 05 ngày 1
• Nuôi lô 23-32 từ 11/01/ – 13/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 05-50 từ 09/01/ – 11/01/2022 → ăn 50 ngày 2
• Nuôi lô 34-43 từ 07/01/ – 09/01/2022 → ăn 34 ngày 2
• Nuôi lô 01-10 từ 04/01/ – 06/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 23-32 từ 01/01/ – 03/01/2022 → trượt
• Nuôi lô 37-73 từ 31/12/ – 02/01/2022 → ăn 37 ngày 1
• Nuôi lô 29-92 từ 28/12/ – 30/12/2021 → trượt
• Nuôi lô 24-42 từ 27/12/ – 29/12/2021 → ăn 42×2 ngày 1
• Nuôi lô 47-74 từ 25/12/ – 27/12/2021 → ăn 74×2 ngày 2
• Nuôi lô 23-32 từ 24/12/ – 26/12/2021 → ăn 23 ngày 1
• Nuôi lô 16-61 từ 23/12/ – 25/12/2021 → ăn 61 ngày 1
• Nuôi lô 26-62 từ 21/12/ – 23/12/2021 → ăn 62 ngày 2
• Nuôi lô 27-72 từ 20/12/ – 22/12/2021 → ăn 27×2 ngày 1
• Nuôi lô 35-53 từ 19/12/ – 21/12/2021 → ăn 35 ngày 1
• Nuôi lô 69-96 từ 16/12/ – 18/12/2021 → trượt
• Nuôi lô 47-74 từ 14/12/ – 16/12/2021 → ăn 47 ngày 2
• Nuôi lô 14-41 từ 13/12/ – 15/12/2021 → ăn 14-41 ngày 1
• Nuôi lô 13-31 từ 12/12/ – 14/12/2021 → ăn 13 ngày 1
• Nuôi lô 05-50 từ 09/12/ – 11/12/2021 → ăn 05 ngày 3
• Nuôi lô 29-92 từ 07/12/ – 09/12/2021 → ăn 92 ngày 2
• Nuôi lô 39-93 từ 04/12/ – 06/12/2021 → trượt
• Nuôi lô 16-61 từ 01/12/ – 03/12/2021 → ăn 61×2 ngày 2
• Nuôi lô 29-92 từ 30/11/ – 02/12/2021 → ăn 92 ngày 1
• Nuôi lô 79-97 từ 28/11/ – 30/11/2021 → ăn 97 ngày 2
• Nuôi lô 26-62 từ 25/11/ – 27/11/2021 → trượt
• Nuôi lô 03-30 từ 23/11/ – 25/11/2021 → ăn 30 ngày 2
• Nuôi lô 47-74 từ 20/11/ – 22/11/2021 → ăn 47 ngày 3
• Nuôi lô 07-70 từ 18/11/ – 20/11/2021 → ăn 07 ngày 2
• Nuôi lô 24-42 từ 15/11/ – 17/11/2021 → ăn 42 ngày 3
• Nuôi lô 13-31 từ 13/11/ – 15/11/2021 → ăn 13-31 ngày 2
• Nuôi lô 38-83 từ 10/11/ – 12/11/2021 → trượt
• Nuôi lô 03-30 từ 08/11/ – 10/11/2021 → ăn 30 ngày 2
• Nuôi lô 68-86 từ 07/11/ – 09/11/2021 → ăn 86×2 ngày 1
• Nuôi lô 26-62 từ 04/11/ – 06/11/2021 → ăn 62 ngày 3
• Nuôi lô 02-20 từ 03/11/ – 05/11/2021 → ăn 02 ngày 1
• Nuôi lô 03-30 từ 01/11/ – 03/11/2021 → ăn 30×2 ngày 2
• Nuôi lô 16-61 từ 29/10/ – 31/10/2021 → ăn 61 ngày 3
• Nuôi lô 15-51 từ 27/10/ – 29/10/2021 → ăn 15 ngày 2
• Nuôi lô 27-72 từ 25/10/ – 27/10/2021 → ăn 72 ngày 2
• Nuôi lô 17-71 từ 24/10/ – 26/10/2021 → ăn 17 ngày 1
• Nuôi lô 67-76 từ 23/10/ – 25/10/2021 → ăn 76 ngày 1
• Nuôi lô 13-31 từ 22/10/ – 24/10/2021 → ăn 13 ngày 1
• Nuôi lô 26-62 từ 21/10/ – 23/10/2021 → ăn 26 ngày 1
• Nuôi lô 27-72 từ 20/10/ – 22/10/2021 → ăn 72 ngày 1
• Nuôi lô 05-50 từ 19/10/ – 21/10/2021 → ăn 50 ngày 1
• Nuôi lô 49-94 từ 18/10/ – 20/10/2021 → ăn 49 ngày 1
• Nuôi lô 78-87 từ 17/10/ – 19/10/2021 → ăn 78 ngày 1
• Nuôi lô 36-63 từ 14/10/ – 16/10/2021 → ăn 63 ngày 3
• Nuôi lô 38-83 từ 12/10/ – 14/10/2021 → ăn 38 ngày 2
• Nuôi lô 07-70 từ 11/10/ – 13/10/2021 → ăn 07 ngày 1
• Nuôi lô 37-73 từ 09/10/ – 11/10/2021 → ăn 73 ngày 2
• Nuôi lô 12-21 từ 06/10/ – 08/10/2021 → ăn 12 ngày 3
• Nuôi lô 08-80 từ 04/10/ – 06/10/2021 → ăn 08 ngày 2
• Nuôi lô 37-73 từ 03/10/ – 05/10/2021 → ăn 37 ngày 1
• Nuôi lô 07-70 từ 30/09/ – 02/10/2021 → trượt
• Nuôi lô 67-76 từ 27/09/ – 29/09/2021 → ăn 76 ngày 3
• Nuôi lô 03-30 từ 25/09/ – 27/09/2021 → ăn 30 ngày 2
• Nuôi lô 28-82 từ 23/09/ – 25/09/2021 → ăn 28 ngày 2
• Nuôi lô 59-95 từ 21/09/ – 23/09/2021 → ăn 59 ngày 2
• Nuôi lô 39-93 từ 20/09/ – 22/09/2021 → ăn 39 ngày 1
• Nuôi lô 19-91 từ 19/09/ – 21/09/2021 → ăn 19 ngày 1
• Nuôi lô 59-95 từ 18/09/ – 20/09/2021 → ăn 59 ngày 1
• Nuôi lô 58-85 từ 15/09/ – 17/09/2021 → ăn 58 ngày 3
• Nuôi lô 78-87 từ 12/09/ – 14/09/2021 → trượt
• Nuôi lô 46-64 từ 09/09/ – 11/09/2021 → trượt
• Nuôi lô 38-83 từ 08/09/ – 10/09/2021 → ăn 38 ngày 1
• Nuôi lô 45-54 từ 07/09/ – 09/09/2021 → ăn 45 ngày 1
• Nuôi lô 69-96 từ 06/09/ – 08/09/2021 → ăn 69 ngày 1
• Nuôi lô 67-76 từ 04/09/ – 06/09/2021 → ăn 76 ngày 2
• Nuôi lô 01-10 từ 01/09/ – 03/09/2021 → trượt
• Nuôi lô 07-70 từ 29/08/ – 31/08/2021 → ăn 70 ngày 3
• Nuôi lô 17-71 từ 28/08/ – 30/08/2021 → ăn 17×2 ngày 1
• Nuôi lô 67-76 từ 27/08/ – 29/08/2021 → ăn 76 ngày 1
• Nuôi lô 36-63 từ 26/08/ – 28/08/2021 → ăn 36 ngày 1
• Nuôi lô 12-21 từ 25/08/ – 27/08/2021 → ăn 12 ngày 1
• Nuôi lô 06-60 từ 24/08/ – 26/08/2021 → ăn 60×2 ngày 1
• Nuôi lô 67-76 từ 21/08/ – 23/08/2021 → ăn 76 ngày 3
• Nuôi lô 15-51 từ 18/08/ – 20/08/2021 → trượt
• Nuôi lô 27-72 từ 15/08/ – 17/08/2021 → ăn 72 ngày 3
• Nuôi lô 57-75 từ 12/08/ – 14/08/2021 → ăn 57 ngày 3
• Nuôi lô 13-31 từ 10/08/ – 12/08/2021 → ăn 31 ngày 2
• Nuôi lô 35-53 từ 09/08/ – 11/08/2021 → ăn 35-53 ngày 1
• Nuôi lô 24-42 từ 08/08/ – 10/08/2021 → ăn 24 ngày 1
• Nuôi lô 02-20 từ 07/08/ – 09/08/2021 → ăn 20×3 ngày 1
• Nuôi lô 48-84 từ 06/08/ – 08/08/2021 → ăn 84 ngày 1
• Nuôi lô 57-75 từ 05/08/ – 07/08/2021 → ăn 75 ngày 1
• Nuôi lô 23-32 từ 04/08/ – 06/08/2021 → ăn 32 ngày 1
• Nuôi lô 23-32 từ 01/08/ – 03/08/2021 → ăn 32 ngày 3
• Nuôi lô 57-75 từ 31/07/ – 02/08/2021 → ăn 75 ngày 1
• Nuôi lô 45-54 từ 30/07/ – 01/08/2021 → ăn 54 ngày 1
• Nuôi lô 69-96 từ 29/07/ – 31/07/2021 → ăn 69 ngày 1
• Nuôi lô 23-32 từ 26/07/ – 28/07/2021 → ăn 23 ngày 3
• Nuôi lô 56-65 từ 23/07/ – 25/07/2021 → ăn 56×3 ngày 3
• Nuôi lô 19-91 từ 20/07/ – 22/07/2021 → trượt
• Nuôi lô 34-43 từ 19/07/ – 21/07/2021 → ăn 43 ngày 1
• Nuôi lô 25-52 từ 18/07/ – 20/07/2021 → ăn 25 ngày 1
• Nuôi lô 07-70 từ 17/07/ – 19/07/2021 → ăn 70 ngày 1
• Nuôi lô 49-94 từ 16/07/ – 18/07/2021 → ăn 94 ngày 1
• Nuôi lô 78-87 từ 13/07/ – 15/07/2021 → ăn 87×2 ngày 3
• Nuôi lô 34-43 từ 12/07/ – 14/07/2021 → ăn 43×2 ngày 1
• Nuôi lô 07-70 từ 11/07/ – 13/07/2021 → ăn 07×2 ngày 1

Nếu chú ý thì các bạn sẽ thấy nuôi lô song thủ 3 ngày giống với nuôi lô song thủ khung 2 ngày. Chỉ là chúng ta sẽ kéo dài ngày chơi thêm 1 ngày nữa. Đương nhiên khi dự tính chơi dàn nuôi 3 ngày thì sẽ cần nhiều vốn hơn. Nếu các bạn có nhiều vốn thì có thể tham khảo chơi mục 3 ngày để đạt được tỷ lệ ăn cao nhất nhé.

Những lưu ý khi nuôi lô song thủ 3 ngày

Trong mỗi cách chơi dù là ở dàn số nào thì mọi người cũng cần có những lưu ý nhất định. Khi chơi song thủ lô khung 3 ngày cũng vậy, dưới đây là những điều mà một người chơi lô nuôi cần ghi nhớ nếu muốn thành công:

Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp mọi người thành công hơn trong việc chơi lô đề. Nếu có bất kì băn khoăn và cần được hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay tới cho chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới. Các chuyên gia soi cầu sẽ hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc.

Soi cầu liên quan
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí
Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác
Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí
Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác
Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất

Thông Tin Hỗ Trợ

lo de mien bacSoi Cầu 247 trang thống kê phân tích kết quả xổ số miễn phí hằng ngày , phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số miễn phí hôm nay , kết quả xổ số miền bắc.

soi cầu 247 Tất cả các mục soi cầu trên website đều được chốt hoàn toàn miễn phí và chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi các bạn sử dụng số trên website, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn may mắn.

soi cầu 247 Lưu ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Tags : soi cầu 247 soi cau xsmb, soi cau mb top, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, soi cau mb , nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, soi cau win.
© Soi Cầu MB - Dự Đoán KQXS