Lô Khung 5 Ngày Chính Xác › Song thủ lô nuôi khung 5 ngày hiệu quả

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày hiệu quả

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày không còn là khái niệm xa lạ đối với những ai có niềm đam mê chơi lô đề. Đây là cách chơi khá nhiều người ưa chuộng, bởi sự an toàn và chiến thắng cao. Vậy phương pháp này là như thế nào? Hôm này cùng Soi cầu 247 đi tìm đáp án thông qua bài viết dưới đây.

 

Soi Cầu 247

Soi Cầu 247

 

Phương pháp song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Soi cầu Dàn nuôi 5 ngày dưới đây được Soi cầu 247 Top cập nhật và gửi tới người chơi hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham khảo. Hãy chia sẻ thông tin này tới bàn bè để cùng nhau thảo luận nhé.

Thống Kê Song Lô Nuôi Khung 5 Ngày
• Ngày 11/04/ – 15/04/2022 Lô Nuôi : 26 – 62 Chờ KQ
• Ngày 08/04/ – 12/04/2022 Lô Nuôi : 04 – 40 ăn lô 04 ngày 3
• Ngày 07/04/ – 11/04/2022 Lô Nuôi : 47 – 74 ăn lô 74 ngày 1
• Ngày 05/04/ – 09/04/2022 Lô Nuôi : 43 – 34 ăn lô 43 ngày 2
• Ngày 02/04/ – 07/04/2022 Lô Nuôi : 42 – 24 ăn lô 42 ngày 3
• Ngày 28/03/ – 01/04/2022 Lô Nuôi : 46 – 64 trượt
• Ngày 27/03/ – 31/03/2022 Lô Nuôi : 67 – 76 ăn lô 76 ngày 1
• Ngày 23/03/ – 27/03/2022 Lô Nuôi : 79 – 97  ăn lô 97 ngày 4
• Ngày 19/03/ – 23/03/2022 Lô Nuôi : 68 – 86  ăn lô 68 ngày 4
• Ngày 16/03/ – 19/03/2022 Lô Nuôi : 69 – 96 ăn lô 96 ngày 3
• Ngày 14/03/ – 18/03/2022 Lô Nuôi : 68 – 86 ăn lô 68 ngày 2
• Ngày 12/03/ – 16/03/2022 Lô Nuôi : 69 – 96 ăn lô 69 ngày 2
• Ngày 09/03/ – 13/03/2022 Lô Nuôi : 64 – 68 ăn lô 64 ngày 3
• Ngày 07/03/ – 11/03/2022 Lô Nuôi : 13 – 31 ăn lô 31 ngày 2
• Ngày 06/03/ – 10/03/2022 Lô Nuôi : 35 – 53 ăn lô 53 ngày 1
• Ngày 05/03/ – 09/03/2022 Lô Nuôi : 15 – 51 ăn lô 15 ngày 1
• Ngày 02/03/ – 04/03/2022 Lô Nuôi : 18 – 81 ăn lô 18 ngày 5
• Ngày 27/02/ – 03/03/2022 Lô Nuôi : 10 – 01 ăn lô 01 ngày 1
• Ngày 26/02/ – 02/03/2022 Lô Nuôi : 13 – 31 ăn lô 31 ngày 1
• Ngày 25/02/ – 29/02/2022 Lô Nuôi : 19 – 91 ăn lô 19 91 ngày 1
• Ngày 23/02/ – 27/02/2022 Lô Nuôi : 08 – 80 ăn lô 80 ngày 2
• Ngày 22/02/ – 26/02/2022 Lô Nuôi : 45 – 54 ăn lô 54 ngày 1
• Ngày 20/02/ – 24/02/2022 Lô Nuôi : 56 – 65 ăn lô 65 ngày 2
• Ngày 16/02/ – 20/02/2022 Lô Nuôi : 27 – 72 ăn lô 27,72 ngày 4
• Ngày 14/02/ – 18/02/2022 Lô Nuôi : 46 – 64 ăn lô 64 ngày 2
• Ngày 12/02/ – 16/02/2022 Lô Nuôi : 14 – 18 ăn lô 18 ngày 2
• Ngày 11/02/ – 15/02/2022 Lô Nuôi : 64 – 69 ăn lô 64 ngày 1
• Ngày 10/02/ – 14/02/2022 Lô Nuôi : 67 – 69 ăn lô 67×2 ngày 1
• Ngày 09/02/ – 13/02/2022 Lô Nuôi : 60 – 61 ăn lô 60 ngày 1
• Ngày 07/02/ – 11/02/2022 Lô Nuôi : 94 – 95 ăn lô 94 ngày 2
• Ngày 04/02/ – 08/02/2022 Lô Nuôi : 13 – 31 ăn lô 31 ngày 3
• Ngày 28/01/ – 05/02/2022 Lô Nuôi : 12 – 21 ăn lô 12 ngày 3
• Ngày 23/01/ – 27/01/2022 Lô Nuôi : 56 – 65 ăn lô 65 ngày 5
• Ngày 22/01/ – 26/01/2022 Lô Nuôi : 93 – 95 ăn lô 95 ngày 1
• Ngày 21/01/ – 25/01/2022 Lô Nuôi : 61 – 63 ăn lô 61,63 ngày 1
• Ngày 17/01/ – 21/01/2022 Lô Nuôi : 73 – 74 ăn lô 73 ngày 4
• Ngày 15/01/ – 19/01/2022 Lô Nuôi : 31 – 35 ăn lô 31 ngày 2
• Ngày 13/01/ – 17/01/2022 Lô Nuôi : 43 – 46 ăn lô 46 ngày 2
• Ngày 11/01/ – 15/01/2022 Lô Nuôi : 94 – 95 ăn lô 94 ngày 2
• Ngày 08/01/ – 12/01/2022 Lô Nuôi : 73 – 74 ăn lô 73×2 ngày 3
• Ngày 03/01/ – 07/01/2022 Lô Nuôi : 12 – 13 trượt
• Ngày 02/01/ – 06/01/2022 Lô Nuôi : 68 – 86 ăn lô 86 ngày 1
• Ngày 01/01/ – 05/01/2022 Lô Nuôi : 56 – 65 ăn lô 65,56 ngày 1
• Ngày 29/12/ – 01/01/2022 Lô Nuôi : 73 – 75 ăn lô 75 ngày 2
• Ngày 28/12/ – 31/01/2022 Lô Nuôi : 31 – 32 ăn lô 31 32 ngày 1
• Ngày 27/12/ – 31/12/2021 Lô Nuôi : 41 – 42 ăn lô 42×2 ngày 1
• Ngày 23/12/ – 27/12/2021 Lô Nuôi : 04 – 07 ăn lô 04 ngày 4
• Ngày 20/12/ – 24/12/2021 Lô Nuôi : 64 – 68 ăn lô 64,68 ngày 3
• Ngày 16/12/ – 20/12/2021 Lô Nuôi : 73 – 74 ăn lô 73 ngày 4
• Ngày 11/12/ – 15/12/2021 Lô Nuôi : 42 – 47 ăn lô 42×2,47 ngày 5
• Ngày 09/12/ – 13/12/2021 Lô Nuôi : 65 – 69 ăn lô 65,69 ngày 2
• Ngày 07/12/ – 11/12/2021 Lô Nuôi : 95 – 96 ăn lô 95,96×2 ngày 2
• Ngày 06/12/ – 10/12/2021 Lô Nuôi : 34 – 32 ăn lô 34 ngày 1
• Ngày 05/12/ – 09/12/2021 Lô Nuôi : 43 – 46 ăn lô 42,46 ngày 1
• Ngày 30/11/ – 04/12/2021 Lô Nuôi : 36 – 37 trượt
• Ngày 28/11/ – 02/12/2021 Lô Nuôi : 13 – 31 ăn lô 13 ngày 2
• Ngày 27/11/ – 01/12/2021 Lô Nuôi : 71 – 79 ăn lô 71 ngày 1
• Ngày 26/11/ – 30/11/2021 Lô Nuôi : 62 – 63 ăn lô 63 ngày 1
• Ngày 21/11/ – 25/11/2021 Lô Nuôi : 57 – 58 ăn lô 57 ngày 5
• Ngày 18/11/ – 22/11/2021 Lô Nuôi : 70 – 71 ăn lô 71×2 ngày 3
• Ngày 17/11/ – 21/11/2021 Lô Nuôi : 62 – 63 ăn lô 62,63 ngày 1
• Ngày 15/11/ – 19/11/2021 Lô Nuôi : 56 – 65 ăn lô 56 ngày 2
• Ngày 13/11/ – 17/11/2021 Lô Nuôi : 75 – 76 ăn lô 76 ngày 2
• Ngày 12/11/ – 16/11/2021 Lô Nuôi : 30 – 31 ăn lô 30 ngày 1
• Ngày 07/11/ – 11/11/2021 Lô Nuôi : 26 – 29 ăn lô 26 ngày 5
• Ngày 06/11/ – 10/11/2021 Lô Nuôi : 06 – 08 ăn lô 08 ngày 1
• Ngày 01/11/ – 05/11/2021 Lô Nuôi : 18 – 19 trượt
• Ngày 30/10/ – 03/11/2021 Lô Nuôi : 38 – 39 ăn lô 39 ngày 2
• Ngày 25/10/ – 29/10/2021 Lô Nuôi : 70 – 71 ăn lô 70 – 71 ngày 5
• Ngày 24/10/ – 28/10/2021 Lô Nuôi : 40 – 42 ăn lô 42 ngày 1
• Ngày 22/10/ – 26/10/2021 Lô Nuôi : 68 – 86 ăn lô 68 ngày 2
• Ngày 20/10/ – 24/10/2021 Lô Nuôi : 63 – 64 ăn lô 64 ngày 1
• Ngày 19/10/ – 23/10/2021 Lô Nuôi : 35 – 39 ăn lô 39 ngày 1
• Ngày 17/10/ – 21/10/2021 Lô Nuôi : 19 – 91 ăn lô 19 ngày 2
• Ngày 16/10/ – 20/10/2021 Lô Nuôi : 85 – 86 ăn lô 85,86×2 ngày 1
• Ngày 13/10/ – 17/10/2021 Lô Nuôi : 40 – 42 ăn lô 42×2 ngày 3
• Ngày 12/10/ – 16/10/2021 Lô Nuôi : 08 – 09 ăn lô 09 ngày 1
• Ngày 07/10/ – 11/10/2021 Lô Nuôi : 67 – 76 trượt
• Ngày 04/10/ – 08/10/2021 Lô Nuôi : 02 – 20 ăn lô 20×2 ngày 3
• Ngày 03/10/ – 07/10/2021 Lô Nuôi : 39 – 93 ăn lô 93 ngày 1

Tìm hiểu chung song thủ lô khung 5 ngày

Song thủ lô là gì?

Mình tách nghĩa 2 từ này cho bạn dễ hình dung, song là 2 còn lô là con lô. Ghép lại song thủ lô nghĩa là người chơi sử dụng 2 con lô để đánh trong ngày. Trường hợp may mắn, sẽ thu về phần lãi cao và ngược lại.

Việc áp dụng song thủ lô, chỉ cần anh em trúng 1 trong 2 có thể thắng nhanh chóng.

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày là việc người chơi chỉ cần chọn ra cặp lô duy nhất và nuôi cặp đó trong vòng 5 ngày. Khi áp dụng phương pháp này, anh em cần đầu tư nguồn vốn lớn hơn nhiều so với cách chơi lô đề truyền thống.

Sở dĩ tài chính nhiều, bởi thời gian nuôi khá lâu, tận 5 ngày nên bạn cứ chuẩn bị sẵn tiền. Hơn nữa, cần khéo léo chia đều ngân sách đủ cho 5 ngày sao cho hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, linh hoạt trong việc đưa ra chiến thuật cùng sự tính toán cẩn thận, nhằm nâng cao cơ hội chiến thắng, đồng thời tránh rủi ro.

Phương pháp nuôi song thủ lô khung 5 ngày bách thắng

Để linh hoạt hơn trong việc vận dụng cách chơi nuôi lô khung 5 ngày, anh em cần nắm bắt rõ thông tin chi tiết thật kỹ càng.

Dựa vào tổng của giải đặc biệt

Là phương pháp song thủ lô nuôi khung 5 ngày đơn giản, dễ trúng. Anh em dựa vào kết quả xổ số ngày hôm nay, tính toán tổng của các con số trong giải đặc biệt xem là bao nhiêu rồi chọn ra cặp tốt nhất.

– Nếu giải đặc biệt hôm nay: 22122 = 2+2+1+2+2 = 9, thì khả năng lơn mai nổ con 89.

– Nếu giải đặc biệt hôm nay tổng con số là 5 thì có thể mai về tổng 7.

– Nếu giải đặc biệt hôm nay tổng con số là 8 thì có thể mai về tổng 10.

– Nếu giải đặc biệt hôm nay tổng con số là 10 thì có thể mai về tổng 7 và 2.

– Với hình thức này được nhiều lô thủ áp dụng trong cách bắt lô khung 2 ngày hiệu quả.

Dưa vào phương pháp bạc nhớ lô đề


Không có mô tả.

Phương pháp bạc nhớ lô đề hiệu quả

Thường áp dụng cho những ai mới tập tành bước chân vào giới lô đề, khi kinh nghiệm còn ít. Họ tìm hiểu kỹ về các dãy số nuôi lô khung bạc nhớ chia sẻ từ người chơi có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể thống kế chơi nhiều ngay hôm nay.

Thế nhưng, hạn chế của nó là khá rủi ro nếu người chơi chọn cái bẫy mà nhà cái sắp đặt sẵn, nhằm đánh lạc hướng.

Phân tích kết quả lô gan

Phù hợp với những đề thủ có kinh nghiệm lâu năm, thông thường hay ưu tiên nuôi bạch thủ lô trong vòng 5 ngày. Bởi họ đã có nhiều kiến thức, đồng thời tâm lý ổn định, bình tĩnh hơn so với người chơi mới.

Nhiệm vụ của bạn chỉ cần thống kê toàn bộ lô gan xem bao nhiêu ngày không chịu ra kể từ ngày gần nhất, giúp tìm ra quy luật chung. Sau đó, tiến hành soi lô gan với kỳ cực đại.

Dựa vào kết quả đầu câm

Mình đưa ra vài trường hợp để bạn hiểu rõ:

Nếu câm đầu là 9 thì mai chơi luôn lô 93, 96, 99.

Nếu câm đầu là 8 thì mai đừng quên đánh con 80, 81, 87, 88.

Nếu câm đầu là 7 thì mai ghi luôn cặp 78, 77, 79.

Nếu câm đầu là 6 thì mai nổ ngay cặp số 63, 66, 68, 69.

Nếu câm đầu là 5 thì mai đánh số 52, 51, 58.

Nếu câm đầu là 4 thì mai chơi luôn cặp 40, 31, 45.

Nếu câm đầu là 3 thì mai đánh lập tức cặp 32, 34, 3300, 03, 09..

Nếu câm đầu là 0 thì mai đừng quên chơi luôn cặp số 

Hướng dẫn cách vào tiền song thủ lô nuôi khung 5 ngày hiệu quả

Thực tế, các khá nhiều cách vào tiền song thủ lô nuôi khung 5 ngày, thế nhưng nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí của người chơi mình chia sẻ các vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4:8:20 như sau:

– Ngày thứ nhất: Vào tiền cho con lô A số điểm tương ứng 100 điểm , vốn 2 triệu 3. Nếu như ngày hôm nay trúng thì lãi về 8 triệu – 2 triệu 3 = 5,7 triệu.

– Ngày thứ 2: Vào tiền điểm cao hơn là 200 ứng với vốn 4 triệu 6. Nếu như may mắn thì sẽ thu về 16 triệu – (2,3 triệu + 4, 6 triệu) = 9,1 triệu.

– Ngày thứ 3: Nếu hôm nay bạn vào tiền điểm số cao hơn là 400 tương đơng tiền 9,2 triệu. Trường hợp trúng ăn lợi nhuận 32 triệu – (2,3 triệu + 4,6 triệu + 9,2 triệu) = 15,9 triệu.

– Ngày thứ 4: Vào điểm hắn 800 điểm ứng số tiền 18 triệu 400 . Nếu nổ thì anh em ă đậm 64 triệu – (2,3 + 4,6 + 9,2 + 18,4) = 29,5 triệu.

– Ngày thứ 5: Vào tiền chơi lớn 2000 điểm , quy ra 46 triệu tiền vốn. Kết quả dành chiến thắng sau khi nuôi đủ 5 ngày là: 160 – (2,3 + 4,6 + 9,2 + 18,4 + 46) = 79,5 triệu đồng.

Phương pháp song thủ lô nuôi khung 5 ngày mang lại cho người chơi số tiền lãi khủng, hi vọng với những chia sẻ đã ở trên, giúp cho anh em nắm bắt rõ hơn về  cách chơi cũng như vào tiền hiệu quả. Chúc anh em may mắn!!!

Soi cầu liên quan
Dàn đề 30 số nuôi khung 5 ngày đại thắng Dàn đề 30 số nuôi khung 5 ngày đại thắng
Chơi lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác Chơi lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Siêu Chuẩn Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Siêu Chuẩn

Thông Tin Hỗ Trợ

lo de mien bacSoi Cầu 247 trang thống kê phân tích kết quả xổ số miễn phí hằng ngày , phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số miễn phí hôm nay , kết quả xổ số miền bắc.

soi cầu 247 Tất cả các mục soi cầu trên website đều được chốt hoàn toàn miễn phí và chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi các bạn sử dụng số trên website, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn may mắn.

soi cầu 247 Lưu ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Tags : soi cầu 247 soi cau xsmb, soi cau mb top, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, soi cau mb , nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, soi cau win, xem bóng đá, xoilac, https://789game.autos/, https://b52club.beauty/, https://playrikvip.icu/, https://manvip.store/, https://taiiwin.io/, https://win79.website/...
© Soi Cầu MB - Dự Đoán KQXS