Soi cau bach thu lo de, du doan ket qua xo so lo de mien phi hang ngay

KINH NGHIỆM LÔ 3 NGÀY THEO DẠNG SỐ

Kinh nghiệm lô 3 ngày theo dạng số

Các bạn để ý thấy hôm nào ở giải 4 số (giải 4 và 5) có dạng chỉ có 2 đơn vị ghép nên giải 4 số đó thì ta chơi cặp đó trong 3 hôm

thông thường cũng hay về ngày thứ 2.

- VD :

+ Ngày 09/01/11: ở giải 4 có dạng 0300, ta chơi cặp 030 trong 3 hôm, ngày 11/01 đã có lô 03.

+ Ngày 11/01/11: ở giải 5 có dạng 4440, vậy ta sẽ chơi cặp 040 này trong 3 hôm.