XSMB thống kê và soi cầu ngày 10/02/2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 23 ngày
24 16 ngày
55 14 ngày
70 13 ngày
35 11 ngày
29 9 ngày
69 9 ngày
83 9 ngày
01 8 ngày
22 8 ngày
27 8 ngày
34 7 ngày
38 7 ngày
89 7 ngày
37 6 ngày
44 6 ngày
50 6 ngày
57 6 ngày
03 5 ngày
11 5 ngày
13 5 ngày
32 5 ngày
36 5 ngày
98 5 ngày
99 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 18 lần
11 14 lần
49 14 lần
51 14 lần
81 13 lần
07 12 lần
12 12 lần
58 12 lần
92 12 lần
15 11 lần
18 11 lần
20 11 lần
21 11 lần
30 11 lần
33 11 lần
39 11 lần
74 11 lần
97 11 lần
10 10 lần
13 10 lần
40 10 lần
48 10 lần
59 10 lần
64 10 lần
72 10 lần
75 10 lần
78 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 24 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
9 ng

83

7 ng

38

7 ng

89

5 ng

98

6 ng

44

5 ng

99

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 680 ngày
23 543 ngày
69 449 ngày
70 446 ngày
79 368 ngày
72 318 ngày
99 293 ngày
28 273 ngày
35 259 ngày
14 239 ngày
86 229 ngày
95 224 ngày
55 204 ngày
45 199 ngày
56 188 ngày
65 169 ngày
93 167 ngày
63 163 ngày
66 159 ngày
60 158 ngày
25 156 ngày
83 149 ngày
17 146 ngày
20 139 ngày
29 135 ngày
59 133 ngày
27 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
29 ng
9
19 ng
8
16 ng
5
12 ng
4
8 ng
3
6 ng
7
4 ng
6
3 ng
2
1 ng
0
0 ng
1
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 29 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
18 ng
6
11 ng
8
10 ng
2
5 ng
0
3 ng
5
2 ng
3
1 ng
9
1 ng
1
0 ng
4
0 ng
7
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 18 ngày chưa ra.

Tags: , ,