thống kê nhanh ngày 11/02/2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 24 ngày
24 17 ngày
55 15 ngày
70 14 ngày
35 12 ngày
29 10 ngày
22 9 ngày
27 9 ngày
34 8 ngày
38 8 ngày
89 8 ngày
37 7 ngày
44 7 ngày
50 7 ngày
03 6 ngày
11 6 ngày
13 6 ngày
32 6 ngày
36 6 ngày
05 5 ngày
10 5 ngày
67 5 ngày
85 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 16 lần
51 14 lần
11 13 lần
49 13 lần
81 13 lần
07 12 lần
12 12 lần
21 12 lần
58 12 lần
92 12 lần
97 12 lần
15 11 lần
18 11 lần
20 11 lần
39 11 lần
59 11 lần
64 11 lần
74 11 lần
78 11 lần
02 10 lần
30 10 lần
33 10 lần
40 10 lần
41 10 lần
48 10 lần
75 10 lần
76 10 lần
83 10 lần
84 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 24 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)
  • Cặp số 55 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 11/12/2015 đến 04/01/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
7 ng

50

5 ng

05

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 681 ngày
23 544 ngày
69 450 ngày
70 447 ngày
79 369 ngày
72 319 ngày
99 294 ngày
28 274 ngày
35 260 ngày
14 240 ngày
86 230 ngày
95 225 ngày
55 205 ngày
56 189 ngày
65 170 ngày
93 168 ngày
63 164 ngày
66 160 ngày
60 159 ngày
25 157 ngày
83 150 ngày
17 147 ngày
20 140 ngày
29 136 ngày
59 134 ngày
27 126 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
20 ng
8
17 ng
5
13 ng
4
9 ng
3
7 ng
7
5 ng
6
4 ng
2
2 ng
0
1 ng
1
0 ng
9
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 8 (bao gồm 10 cặp số: 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99) đã 20 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
19 ng
6
12 ng
8
11 ng
2
6 ng
0
3 ng
3
2 ng
1
2 ng
9
1 ng
7
0 ng
4
0 ng
5
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 19 ngày chưa ra.

Tags: ,