soi cầu và thống kê nhanh ngày 26-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 26/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
80 14 ngày
39 13 ngày
83 12 ngày
50 11 ngày
70 11 ngày
61 10 ngày
02 9 ngày
44 9 ngày
25 8 ngày
30 8 ngày
49 8 ngày
47 7 ngày
92 7 ngày
97 7 ngày
32 6 ngày
67 6 ngày
79 6 ngày
81 6 ngày
36 5 ngày
41 5 ngày
46 5 ngày
62 5 ngày
71 5 ngày
89 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 16 lần
15 15 lần
77 15 lần
98 15 lần
00 14 lần
82 14 lần
24 13 lần
87 13 lần
10 12 lần
21 12 lần
51 12 lần
74 12 lần
79 12 lần
05 11 lần
12 11 lần
18 11 lần
22 11 lần
73 11 lần
88 11 lần
04 10 lần
06 10 lần
11 10 lần
19 10 lần
53 10 lần
63 10 lần
65 10 lần
72 10 lần
85 10 lần
90 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 80 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009) [Chi tiết]
  • Cặp số 39 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
8 ng

49

5 ng

94

7 ng

97

6 ng

79

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 725 ngày
69 494 ngày
70 491 ngày
79 413 ngày
72 363 ngày
99 338 ngày
28 318 ngày
14 284 ngày
86 274 ngày
95 269 ngày
56 233 ngày
65 214 ngày
93 212 ngày
63 208 ngày
66 204 ngày
25 201 ngày
83 194 ngày
20 184 ngày
29 180 ngày
59 178 ngày
27 170 ngày
52 168 ngày
41 157 ngày
61 156 ngày
37 151 ngày
53 150 ngày
62 142 ngày
11 139 ngày
90 137 ngày
92 134 ngày
02 133 ngày
00 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
48 ng
2
24 ng
8
16 ng
0
9 ng
4
7 ng
7
6 ng
1
5 ng
9
4 ng
3
3 ng
6
0 ng
5
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 48 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
11 ng
5
10 ng
0
4 ng
1
3 ng
4
2 ng
3
2 ng
2
1 ng
8
1 ng
7
0 ng
9
0 ng
6
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 11 ngày chưa ra.

Tags: