soi cầu và thống kê nhanh ngày 25-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 25/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
80 13 ngày
39 12 ngày
83 11 ngày
50 10 ngày
70 10 ngày
61 9 ngày
02 8 ngày
40 8 ngày
44 8 ngày
45 8 ngày
25 7 ngày
30 7 ngày
49 7 ngày
66 7 ngày
82 7 ngày
84 7 ngày
18 6 ngày
47 6 ngày
92 6 ngày
97 6 ngày
32 5 ngày
67 5 ngày
79 5 ngày
81 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 16 lần
15 15 lần
77 15 lần
98 15 lần
00 13 lần
24 13 lần
51 13 lần
87 13 lần
10 12 lần
21 12 lần
74 12 lần
79 12 lần
82 12 lần
05 11 lần
06 11 lần
12 11 lần
22 11 lần
63 11 lần
65 11 lần
04 10 lần
11 10 lần
18 10 lần
19 10 lần
23 10 lần
35 10 lần
46 10 lần
53 10 lần
72 10 lần
85 10 lần
88 10 lần
90 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 80 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009) [Chi tiết]
  • Cặp số 39 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
6 ng

18

5 ng

81

6 ng

97

5 ng

79

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 724 ngày
69 493 ngày
70 490 ngày
79 412 ngày
72 362 ngày
99 337 ngày
28 317 ngày
14 283 ngày
86 273 ngày
95 268 ngày
56 232 ngày
65 213 ngày
93 211 ngày
63 207 ngày
66 203 ngày
25 200 ngày
83 193 ngày
20 183 ngày
29 179 ngày
59 177 ngày
27 169 ngày
52 167 ngày
41 156 ngày
61 155 ngày
37 150 ngày
53 149 ngày
62 141 ngày
11 138 ngày
90 136 ngày
92 133 ngày
02 132 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
47 ng
2
23 ng
8
15 ng
0
8 ng
4
6 ng
7
5 ng
1
4 ng
9
3 ng
3
2 ng
6
0 ng
5
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 47 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
10 ng
5
9 ng
0
6 ng
9
4 ng
6
3 ng
1
2 ng
4
1 ng
2
1 ng
3
0 ng
8
0 ng
7
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 10 ngày chưa ra.

Tags: