soi cầu và thống kê nhanh ngày 24-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 24/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
80 12 ngày
39 11 ngày
83 10 ngày
05 9 ngày
50 9 ngày
70 9 ngày
99 9 ngày
20 8 ngày
61 8 ngày
02 7 ngày
40 7 ngày
44 7 ngày
45 7 ngày
25 6 ngày
30 6 ngày
49 6 ngày
66 6 ngày
82 6 ngày
84 6 ngày
18 5 ngày
47 5 ngày
59 5 ngày
65 5 ngày
88 5 ngày
92 5 ngày
97 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 16 lần
15 15 lần
77 15 lần
24 14 lần
98 14 lần
00 13 lần
51 13 lần
10 12 lần
79 12 lần
82 12 lần
87 12 lần
04 11 lần
06 11 lần
21 11 lần
63 11 lần
65 11 lần
74 11 lần
02 10 lần
05 10 lần
11 10 lần
12 10 lần
18 10 lần
19 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
35 10 lần
46 10 lần
53 10 lần
61 10 lần
72 10 lần
73 10 lần
90 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 80 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009) [Chi tiết]
  • Cặp số 39 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
9 ng

05

9 ng

50

9 ng

99

7 ng

44

8 ng

20

7 ng

02

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 723 ngày
69 492 ngày
70 489 ngày
79 411 ngày
72 361 ngày
99 336 ngày
28 316 ngày
14 282 ngày
86 272 ngày
95 267 ngày
56 231 ngày
65 212 ngày
93 210 ngày
63 206 ngày
66 202 ngày
25 199 ngày
83 192 ngày
20 182 ngày
29 178 ngày
59 176 ngày
27 168 ngày
52 166 ngày
41 155 ngày
61 154 ngày
37 149 ngày
53 148 ngày
62 140 ngày
11 137 ngày
90 135 ngày
92 132 ngày
02 131 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
46 ng
2
22 ng
8
14 ng
0
7 ng
4
5 ng
7
4 ng
1
3 ng
9
2 ng
3
1 ng
6
0 ng
5
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 46 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
9 ng
5
8 ng
0
5 ng
8
5 ng
9
4 ng
7
3 ng
6
2 ng
1
1 ng
4
0 ng
2
0 ng
3
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 9 ngày chưa ra.

Tags: