soi cầu và thống kê nhanh ngày 23-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 23/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
80 11 ngày
07 10 ngày
39 10 ngày
83 9 ngày
05 8 ngày
50 8 ngày
70 8 ngày
99 8 ngày
20 7 ngày
61 7 ngày
02 6 ngày
40 6 ngày
44 6 ngày
45 6 ngày
57 6 ngày
11 5 ngày
25 5 ngày
30 5 ngày
38 5 ngày
49 5 ngày
66 5 ngày
82 5 ngày
84 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 16 lần
77 15 lần
15 14 lần
24 14 lần
98 14 lần
00 13 lần
51 12 lần
79 12 lần
82 12 lần
06 11 lần
10 11 lần
21 11 lần
53 11 lần
63 11 lần
65 11 lần
73 11 lần
87 11 lần
91 11 lần
02 10 lần
04 10 lần
05 10 lần
12 10 lần
18 10 lần
19 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
35 10 lần
46 10 lần
61 10 lần
72 10 lần
74 10 lần
89 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 80 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009)
  • Cặp số 07 đã 10 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 29/07/2013 đến 25/08/2013)
  • Cặp số 39 đã 10 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
10 ng

07

8 ng

70

10 ng

39

5 ng

93

9 ng

83

5 ng

38

8 ng

05

8 ng

50

8 ng

99

6 ng

44

7 ng

20

6 ng

02

5 ng

11

5 ng

66

Đặc biệt lâu chưa ra:
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
45 ng
2
21 ng
8
18 ng
5
13 ng
0
6 ng
4
4 ng
7
3 ng
1
2 ng
9
1 ng
3
0 ng
6
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 45 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
8 ng
5
7 ng
0
4 ng
9
4 ng
8
3 ng
7
2 ng
3
2 ng
6
1 ng
1
0 ng
4
0 ng
2
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 8 ngày chưa ra.

Tags: