soi cầu và thông kê nhanh ngày 22-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
08 14 ngày
76 12 ngày
17 11 ngày
80 10 ngày
07 9 ngày
39 9 ngày
52 8 ngày
83 8 ngày
05 7 ngày
09 7 ngày
13 7 ngày
50 7 ngày
60 7 ngày
70 7 ngày
87 7 ngày
99 7 ngày
20 6 ngày
61 6 ngày
02 5 ngày
40 5 ngày
44 5 ngày
45 5 ngày
57 5 ngày
58 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 16 lần
77 15 lần
15 14 lần
98 14 lần
24 13 lần
00 12 lần
05 12 lần
51 12 lần
61 12 lần
65 12 lần
74 12 lần
79 12 lần
82 12 lần
06 11 lần
18 11 lần
21 11 lần
40 11 lần
63 11 lần
73 11 lần
89 11 lần
02 10 lần
10 10 lần
12 10 lần
19 10 lần
23 10 lần
46 10 lần
53 10 lần
62 10 lần
66 10 lần
87 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 08 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng

08

10 ng

80

9 ng

07

7 ng

70

7 ng

05

7 ng

50

7 ng

99

5 ng

44

6 ng

20

5 ng

02

Đặc biệt lâu chưa ra:
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
44 ng
2
20 ng
8
17 ng
5
12 ng
0
7 ng
6
5 ng
4
3 ng
7
2 ng
1
1 ng
9
0 ng
3
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 44 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
7 ng
5
6 ng
0
3 ng
8
3 ng
9
2 ng
4
2 ng
7
1 ng
3
1 ng
6
0 ng
2
0 ng
1
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 7 ngày chưa ra.

Tags: