soi cầu và thống kê nhanh ngày 21-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
08 13 ngày
48 12 ngày
76 11 ngày
17 10 ngày
96 10 ngày
80 9 ngày
07 8 ngày
39 8 ngày
52 7 ngày
83 7 ngày
05 6 ngày
09 6 ngày
13 6 ngày
50 6 ngày
60 6 ngày
70 6 ngày
87 6 ngày
99 6 ngày
20 5 ngày
37 5 ngày
61 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 15 lần
15 15 lần
77 14 lần
05 13 lần
61 13 lần
00 12 lần
40 12 lần
65 12 lần
74 12 lần
79 12 lần
82 12 lần
89 12 lần
94 12 lần
98 12 lần
06 11 lần
18 11 lần
24 11 lần
51 11 lần
63 11 lần
73 11 lần
02 10 lần
04 10 lần
10 10 lần
19 10 lần
23 10 lần
46 10 lần
53 10 lần
62 10 lần
66 10 lần
87 10 lần
91 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 08 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
  • Cặp số 48 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/08/2016 đến 04/09/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng

08

9 ng

80

8 ng

07

6 ng

70

6 ng

05

6 ng

50

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 720 ngày
69 489 ngày
70 486 ngày
79 408 ngày
72 358 ngày
99 333 ngày
28 313 ngày
14 279 ngày
86 269 ngày
95 264 ngày
56 228 ngày
65 209 ngày
93 207 ngày
63 203 ngày
66 199 ngày
25 196 ngày
83 189 ngày
20 179 ngày
29 175 ngày
59 173 ngày
27 165 ngày
52 163 ngày
41 152 ngày
61 151 ngày
37 146 ngày
53 145 ngày
62 137 ngày
11 134 ngày
90 132 ngày
92 129 ngày
02 128 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
43 ng
2
19 ng
8
16 ng
5
11 ng
0
6 ng
6
4 ng
4
3 ng
3
2 ng
7
1 ng
1
0 ng
9
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 43 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
6 ng
5
5 ng
0
5 ng
1
4 ng
2
2 ng
8
2 ng
9
1 ng
4
1 ng
7
0 ng
6
0 ng
3
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 6 ngày chưa ra.

Tags: