soi cầu và thống kê nhanh ngày 19-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
04 12 ngày
08 11 ngày
68 11 ngày
48 10 ngày
76 9 ngày
06 8 ngày
17 8 ngày
42 8 ngày
55 8 ngày
96 8 ngày
80 7 ngày
91 7 ngày
07 6 ngày
39 6 ngày
78 6 ngày
19 5 ngày
23 5 ngày
31 5 ngày
52 5 ngày
62 5 ngày
83 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 16 lần
14 14 lần
77 14 lần
05 13 lần
40 13 lần
61 13 lần
65 13 lần
73 13 lần
82 13 lần
98 13 lần
00 12 lần
53 12 lần
02 11 lần
18 11 lần
24 11 lần
79 11 lần
87 11 lần
94 11 lần
10 10 lần
11 10 lần
57 10 lần
66 10 lần
76 10 lần
89 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 04 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 24/11/2016 đến 27/12/2016)
  • Cặp số 08 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
  • Cặp số 68 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
11 ng

08

7 ng

80

7 ng

91

5 ng

19

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 718 ngày
69 487 ngày
70 484 ngày
79 406 ngày
72 356 ngày
99 331 ngày
28 311 ngày
14 277 ngày
86 267 ngày
95 262 ngày
56 226 ngày
65 207 ngày
93 205 ngày
63 201 ngày
66 197 ngày
25 194 ngày
83 187 ngày
20 177 ngày
29 173 ngày
59 171 ngày
27 163 ngày
52 161 ngày
41 150 ngày
61 149 ngày
37 144 ngày
53 143 ngày
62 135 ngày
11 132 ngày
90 130 ngày
92 127 ngày
02 126 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
41 ng
2
17 ng
8
14 ng
5
9 ng
0
5 ng
9
4 ng
6
3 ng
1
2 ng
4
1 ng
3
0 ng
7
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 41 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
9 ng
3
7 ng
4
4 ng
5
3 ng
1
3 ng
0
2 ng
2
1 ng
7
1 ng
6
0 ng
9
0 ng
8
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 3 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 3), đã 9 ngày chưa ra.

Tags: