soi cầu và thống kê nhanh ngày 18-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
04 11 ngày
08 10 ngày
68 10 ngày
33 9 ngày
48 9 ngày
76 8 ngày
95 8 ngày
06 7 ngày
17 7 ngày
42 7 ngày
55 7 ngày
64 7 ngày
96 7 ngày
26 6 ngày
59 6 ngày
79 6 ngày
80 6 ngày
91 6 ngày
07 5 ngày
39 5 ngày
47 5 ngày
53 5 ngày
54 5 ngày
78 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 16 lần
77 16 lần
14 14 lần
05 13 lần
40 13 lần
61 13 lần
65 13 lần
73 13 lần
82 13 lần
98 13 lần
53 12 lần
00 11 lần
02 11 lần
10 11 lần
24 11 lần
57 11 lần
87 11 lần
04 10 lần
11 10 lần
18 10 lần
23 10 lần
35 10 lần
50 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
76 10 lần
79 10 lần
89 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 04 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 24/11/2016 đến 27/12/2016)
  • Cặp số 08 đã 10 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
  • Cặp số 68 đã 10 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
10 ng

08

6 ng

80

8 ng

95

6 ng

59

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 717 ngày
69 486 ngày
70 483 ngày
79 405 ngày
72 355 ngày
99 330 ngày
28 310 ngày
14 276 ngày
86 266 ngày
95 261 ngày
56 225 ngày
65 206 ngày
93 204 ngày
63 200 ngày
66 196 ngày
25 193 ngày
83 186 ngày
20 176 ngày
29 172 ngày
59 170 ngày
27 162 ngày
52 160 ngày
41 149 ngày
61 148 ngày
37 143 ngày
53 142 ngày
62 134 ngày
11 131 ngày
90 129 ngày
92 126 ngày
02 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
40 ng
2
25 ng
7
16 ng
8
13 ng
5
8 ng
0
4 ng
9
3 ng
6
2 ng
1
1 ng
4
0 ng
3
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 40 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
8 ng
3
7 ng
9
6 ng
4
4 ng
8
3 ng
5
2 ng
0
2 ng
1
1 ng
2
0 ng
6
0 ng
7
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 3 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 3), đã 8 ngày chưa ra.

Tags: