soi cầu và thống kê nhanh ngày 17-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 17/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
67 24 ngày
27 17 ngày
69 15 ngày
04 10 ngày
38 10 ngày
08 9 ngày
12 9 ngày
68 9 ngày
03 8 ngày
33 8 ngày
43 8 ngày
48 8 ngày
76 7 ngày
95 7 ngày
06 6 ngày
17 6 ngày
42 6 ngày
49 6 ngày
55 6 ngày
64 6 ngày
96 6 ngày
97 6 ngày
25 5 ngày
26 5 ngày
59 5 ngày
65 5 ngày
79 5 ngày
80 5 ngày
91 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
77 17 lần
15 15 lần
05 14 lần
14 14 lần
40 14 lần
73 14 lần
61 13 lần
98 13 lần
23 12 lần
53 12 lần
65 12 lần
82 12 lần
89 12 lần
00 11 lần
02 11 lần
04 11 lần
10 11 lần
57 11 lần
76 11 lần
87 11 lần
18 10 lần
24 10 lần
50 10 lần
70 10 lần
79 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 67 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
  • Cặp số 27 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/02/2012 đến 15/03/2012)
  • Cặp số 69 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/06/2019 đến 09/07/2019)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
24 ng

67

7 ng

76

15 ng

69

6 ng

96

9 ng

08

5 ng

80

7 ng

95

5 ng

59

6 ng

97

5 ng

79

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 716 ngày
69 485 ngày
70 482 ngày
79 404 ngày
72 354 ngày
99 329 ngày
28 309 ngày
14 275 ngày
86 265 ngày
95 260 ngày
56 224 ngày
65 205 ngày
93 203 ngày
63 199 ngày
66 195 ngày
25 192 ngày
83 185 ngày
20 175 ngày
29 171 ngày
59 169 ngày
27 161 ngày
52 159 ngày
41 148 ngày
61 147 ngày
37 142 ngày
53 141 ngày
62 133 ngày
11 130 ngày
90 128 ngày
92 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
39 ng
2
24 ng
7
15 ng
8
12 ng
5
7 ng
0
6 ng
3
3 ng
9
2 ng
6
1 ng
1
0 ng
4
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 39 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
8 ng
6
7 ng
7
7 ng
3
6 ng
9
5 ng
4
3 ng
8
2 ng
5
1 ng
0
1 ng
1
0 ng
2
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 8 ngày chưa ra.

Tags: