soi cầu và thống kê nhanh ngày 17-02-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 17/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 30 ngày
35 18 ngày
10 11 ngày
58 10 ngày
18 9 ngày
53 9 ngày
72 9 ngày
79 9 ngày
82 9 ngày
42 8 ngày
91 8 ngày
00 7 ngày
09 7 ngày
15 7 ngày
39 7 ngày
66 7 ngày
87 7 ngày
01 6 ngày
26 6 ngày
45 6 ngày
98 6 ngày
03 5 ngày
11 5 ngày
16 5 ngày
52 5 ngày
86 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 15 lần
49 14 lần
97 14 lần
11 13 lần
33 13 lần
51 13 lần
63 13 lần
96 13 lần
21 12 lần
40 12 lần
48 12 lần
68 12 lần
81 12 lần
89 12 lần
92 12 lần
05 11 lần
12 11 lần
39 11 lần
41 11 lần
64 11 lần
76 11 lần
78 11 lần
83 11 lần
84 11 lần
02 10 lần
13 10 lần
17 10 lần
18 10 lần
25 10 lần
43 10 lần
59 10 lần
62 10 lần
88 10 lần
93 10 lần
94 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 30 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 35 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 20/04/2018 đến 24/05/2018)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
18 ng

35

9 ng

53

11 ng

10

6 ng

01

5 ng

11

7 ng

66

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 687 ngày
23 550 ngày
69 456 ngày
70 453 ngày
79 375 ngày
72 325 ngày
99 300 ngày
28 280 ngày
35 266 ngày
14 246 ngày
86 236 ngày
95 231 ngày
56 195 ngày
65 176 ngày
93 174 ngày
63 170 ngày
66 166 ngày
60 165 ngày
25 163 ngày
83 156 ngày
20 146 ngày
29 142 ngày
59 140 ngày
27 132 ngày
52 130 ngày
46 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
19 ng
4
13 ng
7
11 ng
6
10 ng
2
6 ng
9
4 ng
1
3 ng
5
2 ng
0
1 ng
8
0 ng
3
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 4 (bao gồm 10 cặp số: 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95) đã 19 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
18 ng
8
12 ng
0
5 ng
9
4 ng
4
3 ng
3
3 ng
2
2 ng
5
1 ng
1
0 ng
6
0 ng
7
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 8 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 8), đã 18 ngày chưa ra.

Tags: , ,