soi cầu và thống kê nhanh ngày 16-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
67 23 ngày
27 16 ngày
69 14 ngày
66 10 ngày
04 9 ngày
38 9 ngày
08 8 ngày
12 8 ngày
58 8 ngày
68 8 ngày
75 8 ngày
03 7 ngày
33 7 ngày
43 7 ngày
48 7 ngày
57 7 ngày
76 6 ngày
77 6 ngày
95 6 ngày
06 5 ngày
17 5 ngày
42 5 ngày
49 5 ngày
55 5 ngày
63 5 ngày
64 5 ngày
96 5 ngày
97 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
77 16 lần
40 15 lần
05 14 lần
14 14 lần
15 14 lần
73 14 lần
61 13 lần
23 12 lần
53 12 lần
65 12 lần
76 12 lần
82 12 lần
89 12 lần
98 12 lần
04 11 lần
50 11 lần
57 11 lần
87 11 lần
99 11 lần
02 10 lần
10 10 lần
18 10 lần
41 10 lần
46 10 lần
60 10 lần
70 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 67 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
  • Cặp số 27 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/02/2012 đến 15/03/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
23 ng

67

6 ng

76

14 ng

69

5 ng

96

8 ng

75

7 ng

57

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 715 ngày
69 484 ngày
70 481 ngày
79 403 ngày
72 353 ngày
99 328 ngày
28 308 ngày
14 274 ngày
86 264 ngày
95 259 ngày
56 223 ngày
65 204 ngày
93 202 ngày
63 198 ngày
66 194 ngày
25 191 ngày
83 184 ngày
20 174 ngày
29 170 ngày
59 168 ngày
27 160 ngày
52 158 ngày
41 147 ngày
61 146 ngày
37 141 ngày
53 140 ngày
62 132 ngày
11 129 ngày
90 127 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
38 ng
2
23 ng
7
14 ng
8
11 ng
5
8 ng
4
6 ng
0
5 ng
3
2 ng
9
1 ng
6
0 ng
1
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 38 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
7 ng
6
6 ng
3
6 ng
7
5 ng
9
4 ng
2
4 ng
4
2 ng
8
1 ng
5
0 ng
1
0 ng
0
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 7 ngày chưa ra.

Tags: