soi cầu và thống kê nhanh ngày 15-03-2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/03/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
67 22 ngày
27 15 ngày
86 14 ngày
69 13 ngày
20 12 ngày
46 10 ngày
66 9 ngày
04 8 ngày
38 8 ngày
08 7 ngày
12 7 ngày
30 7 ngày
36 7 ngày
58 7 ngày
68 7 ngày
75 7 ngày
03 6 ngày
33 6 ngày
43 6 ngày
48 6 ngày
57 6 ngày
37 5 ngày
73 5 ngày
76 5 ngày
77 5 ngày
85 5 ngày
88 5 ngày
95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
05 16 lần
77 16 lần
40 15 lần
73 13 lần
89 13 lần
04 12 lần
14 12 lần
15 12 lần
23 12 lần
53 12 lần
61 12 lần
65 12 lần
76 12 lần
82 12 lần
99 12 lần
02 11 lần
41 11 lần
50 11 lần
57 11 lần
70 11 lần
87 11 lần
98 11 lần
21 10 lần
60 10 lần
62 10 lần
63 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
83 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 67 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
  • Cặp số 27 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/02/2012 đến 15/03/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
22 ng

67

5 ng

76

14 ng

86

7 ng

68

7 ng

30

6 ng

03

7 ng

58

5 ng

85

7 ng

75

6 ng

57

6 ng

33

5 ng

88

5 ng

37

5 ng

73

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 714 ngày
69 483 ngày
70 480 ngày
79 402 ngày
72 352 ngày
99 327 ngày
28 307 ngày
14 273 ngày
86 263 ngày
95 258 ngày
56 222 ngày
65 203 ngày
93 201 ngày
63 197 ngày
66 193 ngày
25 190 ngày
83 183 ngày
20 173 ngày
29 169 ngày
59 167 ngày
27 159 ngày
52 157 ngày
41 146 ngày
61 145 ngày
37 140 ngày
53 139 ngày
62 131 ngày
11 128 ngày
90 126 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
37 ng
2
22 ng
7
21 ng
1
13 ng
8
10 ng
5
7 ng
4
5 ng
0
4 ng
3
1 ng
9
0 ng
6
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 2 (bao gồm 10 cặp số: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93) đã 37 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
6 ng
0
6 ng
6
5 ng
3
5 ng
7
4 ng
9
3 ng
2
3 ng
4
1 ng
8
0 ng
1
0 ng
5
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 0 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 0), đã 6 ngày chưa ra.

Tags: ,