Soi cầu và thống kê nhanh ngày 13/02/2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 26 ngày
24 19 ngày
35 14 ngày
27 11 ngày
34 10 ngày
89 10 ngày
50 9 ngày
13 8 ngày
32 8 ngày
10 7 ngày
67 7 ngày
85 7 ngày
46 6 ngày
58 6 ngày
75 6 ngày
07 5 ngày
18 5 ngày
28 5 ngày
53 5 ngày
72 5 ngày
74 5 ngày
79 5 ngày
82 5 ngày
90 5 ngày
95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 16 lần
11 15 lần
49 14 lần
97 14 lần
51 13 lần
64 13 lần
81 13 lần
96 13 lần
12 12 lần
21 12 lần
59 12 lần
94 12 lần
07 11 lần
15 11 lần
20 11 lần
33 11 lần
39 11 lần
48 11 lần
63 11 lần
68 11 lần
78 11 lần
84 11 lần
92 11 lần
18 10 lần
37 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
41 10 lần
58 10 lần
65 10 lần
76 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 26 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 24 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng

35

5 ng

53

11 ng

27

5 ng

72

7 ng

85

6 ng

58

5 ng

28

5 ng

82

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 683 ngày
23 546 ngày
69 452 ngày
70 449 ngày
79 371 ngày
72 321 ngày
99 296 ngày
28 276 ngày
35 262 ngày
14 242 ngày
86 232 ngày
95 227 ngày
55 207 ngày
56 191 ngày
65 172 ngày
93 170 ngày
63 166 ngày
66 162 ngày
60 161 ngày
25 159 ngày
83 152 ngày
17 149 ngày
20 142 ngày
29 138 ngày
59 136 ngày
27 128 ngày
52 126 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
22 ng
8
15 ng
4
11 ng
3
9 ng
7
7 ng
6
6 ng
2
4 ng
0
2 ng
9
1 ng
5
0 ng
1
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 8 (bao gồm 10 cặp số: 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99) đã 22 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
14 ng
8
13 ng
2
8 ng
0
5 ng
3
4 ng
1
2 ng
5
1 ng
6
1 ng
9
0 ng
4
0 ng
7
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 8 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 8), đã 14 ngày chưa ra.

Tags: ,