Soi cầu và thống kê nhanh ngày 12/02/2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 25 ngày
24 18 ngày
35 13 ngày
29 11 ngày
22 10 ngày
27 10 ngày
34 9 ngày
38 9 ngày
89 9 ngày
44 8 ngày
50 8 ngày
13 7 ngày
32 7 ngày
10 6 ngày
67 6 ngày
85 6 ngày
46 5 ngày
58 5 ngày
75 5 ngày
80 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 15 lần
71 15 lần
51 13 lần
81 13 lần
94 13 lần
07 12 lần
12 12 lần
21 12 lần
49 12 lần
96 12 lần
97 12 lần
15 11 lần
18 11 lần
20 11 lần
33 11 lần
39 11 lần
58 11 lần
59 11 lần
63 11 lần
64 11 lần
74 11 lần
78 11 lần
84 11 lần
92 11 lần
30 10 lần
37 10 lần
40 10 lần
41 10 lần
48 10 lần
68 10 lần
76 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 24 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
6 ng

85

5 ng

58

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 682 ngày
23 545 ngày
69 451 ngày
70 448 ngày
79 370 ngày
72 320 ngày
99 295 ngày
28 275 ngày
35 261 ngày
14 241 ngày
86 231 ngày
95 226 ngày
55 206 ngày
56 190 ngày
65 171 ngày
93 169 ngày
63 165 ngày
66 161 ngày
60 160 ngày
25 158 ngày
83 151 ngày
17 148 ngày
20 141 ngày
29 137 ngày
59 135 ngày
27 127 ngày
52 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
21 ng
8
14 ng
4
10 ng
3
8 ng
7
6 ng
6
5 ng
2
3 ng
0
2 ng
1
1 ng
9
0 ng
5
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 8 (bao gồm 10 cặp số: 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99) đã 21 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
13 ng
8
12 ng
2
7 ng
0
4 ng
3
3 ng
1
2 ng
7
1 ng
4
1 ng
5
0 ng
9
0 ng
6
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 8 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 8), đã 13 ngày chưa ra.

Tags: , ,