soi cầu và thống kê nhanh ngày 09 02 2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 22 ngày
24 15 ngày
47 14 ngày
55 13 ngày
70 12 ngày
35 10 ngày
87 10 ngày
04 9 ngày
23 9 ngày
60 9 ngày
29 8 ngày
69 8 ngày
83 8 ngày
01 7 ngày
22 7 ngày
27 7 ngày
34 6 ngày
38 6 ngày
89 6 ngày
37 5 ngày
44 5 ngày
50 5 ngày
57 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 17 lần
11 14 lần
49 14 lần
12 13 lần
51 13 lần
07 12 lần
58 12 lần
81 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
20 11 lần
21 11 lần
30 11 lần
33 11 lần
59 11 lần
72 11 lần
74 11 lần
92 11 lần
97 11 lần
13 10 lần
15 10 lần
38 10 lần
39 10 lần
40 10 lần
64 10 lần
75 10 lần
84 10 lần
89 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 24 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
8 ng

83

6 ng

38

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 679 ngày
23 542 ngày
69 448 ngày
70 445 ngày
79 367 ngày
72 317 ngày
99 292 ngày
28 272 ngày
35 258 ngày
14 238 ngày
86 228 ngày
95 223 ngày
55 203 ngày
45 198 ngày
56 187 ngày
65 168 ngày
93 166 ngày
63 162 ngày
66 158 ngày
60 157 ngày
25 155 ngày
83 148 ngày
17 145 ngày
20 138 ngày
29 134 ngày
59 132 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
28 ng
9
18 ng
8
15 ng
5
11 ng
4
7 ng
3
5 ng
7
4 ng
1
3 ng
6
2 ng
2
0 ng
0
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 28 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
17 ng
6
10 ng
8
9 ng
2
6 ng
4
4 ng
0
2 ng
5
1 ng
3
1 ng
7
0 ng
9
0 ng
1
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 17 ngày chưa ra.

Tags: , ,