soi cầu và thống kê nhanh ngày 08 02 2020

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/02/2020
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 21 ngày
24 14 ngày
47 13 ngày
31 12 ngày
55 12 ngày
70 11 ngày
20 9 ngày
35 9 ngày
87 9 ngày
04 8 ngày
23 8 ngày
60 8 ngày
29 7 ngày
51 7 ngày
69 7 ngày
83 7 ngày
01 6 ngày
22 6 ngày
27 6 ngày
34 5 ngày
38 5 ngày
81 5 ngày
89 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 16 lần
49 15 lần
11 14 lần
12 13 lần
07 12 lần
21 12 lần
51 12 lần
58 12 lần
74 12 lần
81 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
33 11 lần
59 11 lần
64 11 lần
72 11 lần
92 11 lần
94 11 lần
13 10 lần
20 10 lần
30 10 lần
38 10 lần
75 10 lần
84 10 lần
89 10 lần
93 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 14 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
7 ng

83

5 ng

38

Đặc biệt lâu chưa ra:
13 678 ngày
23 541 ngày
69 447 ngày
70 444 ngày
79 366 ngày
72 316 ngày
99 291 ngày
28 271 ngày
35 257 ngày
14 237 ngày
86 227 ngày
95 222 ngày
55 202 ngày
45 197 ngày
56 186 ngày
91 182 ngày
65 167 ngày
93 165 ngày
63 161 ngày
66 157 ngày
60 156 ngày
25 154 ngày
83 147 ngày
17 144 ngày
20 137 ngày
29 133 ngày
59 131 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
27 ng
9
17 ng
8
14 ng
5
10 ng
4
6 ng
3
4 ng
7
3 ng
1
2 ng
6
1 ng
2
0 ng
0
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 27 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
16 ng
6
9 ng
8
9 ng
9
8 ng
2
5 ng
4
3 ng
0
2 ng
1
1 ng
5
0 ng
7
0 ng
3
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 16 ngày chưa ra.

Tags: , , ,