Nuôi Lô Khung Miền Bắc › Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác

Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày – Nếu bạn là người chơi lô đề lâu năm thì chắc chắn sẽ biết tới bộ số dàn 36 số. Trước đây hầu hết mọi người khi chơi dàn đề thì nếu hôm nay không ra thì sẽ chuyển sang dàn mới. Nhưng sau nhiều lần cảm thấy chơi hôm nay mà đến hôm sau mới ra thì các cao thủ đã biết áp dụng để chơi trong vòng 3 ngày. Từ đó cách chơi nuôi dàn đề  36 số ra đời.

Để phục vụ cho các bạn chơi những kết quả đặc biệt tốt nhất thì các chuyên gia của soi cầu 247 đã phân tích để lựa chọn ra những con số tốt nhất. Mọi người cùng tham khảo nhé.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Hiện nay tỷ lệ ăn đề truyền thống là 1 ăn 80, còn đối với các nhà cái online thì tỷ lệ này là 1 ăn 98, có nơi là 1 ăn 99. Với tỷ lệ ăn cao như vậy thì chơi đề chắc chắn sẽ không bao giờ lỗi thời.

Thống Kê Dàn Đặc Biệt 36 Số Khung 3 Ngày
• Ngày 02/12 – 04/12/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67  Chờ KQ
• Ngày 29/11 – 01/12/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 trượt
• Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68  trượt
• Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 ăn đề 13 ngày 2
• Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 89 20 21 23 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ăn đề 80 ngày 2
• Ngày 20/11 – 22/11/2021 Nuôi dàn đề: 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 ăn đề 79 ngày 1
• Ngày 19/11 – 21/11/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 ăn đề 12 ngày 1
• Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 50 51 52 53 54 56 57 58 59  ăn đề 60 ngày 1
• Ngày 15/11 – 17/11/2021 Nuôi dàn đề: 10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79  trượt
• Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ăn đề 40 ngày 1
• Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi dàn đề: 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 54 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79 ăn đề 30 ngày 3
• Ngày 09/11 – 11/11/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 19 30 31 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 87 89  91 92 93 94 95 ăn đề 95 ngày 2
• Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89  91 92 93 94 95 ăn đề 72 ngày 2
• Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89  21 23 24 25 26 ăn đề 21 ngày 3
• Ngày 31/10 – 02/11/2021 Nuôi dàn đề: 12 13 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 21 23 24 25 26  ăn đề 98 ngày 1
• Ngày 01/11 – 03/11/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 0812 13 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89  21 23 24 25 26 trượt
• Ngày 31/10 – 02/11/2021 Nuôi dàn đề: 12 13 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 21 23 24 25 26  ăn đề 98 ngày 1
• Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 21 23 24 25 26  ăn đề 42 ngày 1
• Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 31 32 34 35 36  ăn đề 35 ngày 3
• Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 05 06 07 08 09  ăn đề 09 ngày 2
• Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi dàn đề:  10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 ăn đề 17 ngày 2
• Ngày 21/10 – 23/10/2021 Nuôi dàn đề:  10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 20 21 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 97 ăn đề 28 ngày 2
• Ngày 18/10 – 20/10/2021 Nuôi dàn đề:  10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79  trượt
• Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ăn đề 40 ngày 1
• Ngày 16/10 – 18/10/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 60 62 63 65 67  ăn đề 67 ngày 1
• Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 60 62 63 65 67  trượt
• Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19  ăn đề 18 ngày 1
• Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19  trượt
• Ngày 06/10 – 08/10/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  trượt
• Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 ăn đề 67 ngày 1
• Ngày 04/10 – 06/10/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 30 31 32 34 35 36 37 38 39 ăn đề 47 ngày 1
• Ngày 02/10 – 04/10/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 62 63 64 65 ăn đề 81 ngày 2
• Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 89 20 21 23 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ăn đề 20 ngày 2
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 Nuôi dàn đề: 40 41 42 43 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 89 20 21 23 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  trượt
• Ngày 25/09 – 27/09/2021 Nuôi dàn đề: 10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98  ăn đề 94 ngày 2
• Ngày 24/09 – 26/09/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 05 06 07 08 09  ăn đề 78 ngày 1
• Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98  ăn đề 34 ngày 2
• Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 60 62 63 65 67  ăn đề 83 ngày 1
• Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi dàn đề: 10 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 78 79 55 80 81 82 83 84 85 86 87 89  ăn đề 19 ngày 2
• Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 89 ăn đề 01 ngày 1
• Ngày 16/09 – 18/09/2021 Nuôi dàn đề: 10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79  ăn đề 30 ngày 2
• Ngày 13/09 – 15/09/2021 Nuôi dàn đề: 21 23 25 26 27 28 60 62 63 64 65 76 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ăn đề 65 ngày 3
• Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi dàn đề: 60 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ăn đề 49 ngày 1
• Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 78 79 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 10 12 13 14  trượt
• Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi dàn đề: 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 48 49 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 70 71 72 73 ăn đề 38 ngày 3
• Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi dàn đề: 10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79  trượt
• Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi dàn đề: 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 60 61 62 63 64 66 67 68 69 79 ăn đề 64 ngày 2
• Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 71 72 73 74 75 76 42 43 45  ăn đề 20 ngày 3
• Ngày 27/08 – 29/08/2021 Nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 ăn đề 09 ngày 2
• Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi dàn đề: 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79  ăn đề 78 ngày 1

Tuy là dàn số 36 số nhưng không hẳn cứ nuôi khung 3 ngày là sẽ ăn. Thực tế thì để ăn được giải đề đặc biệt là rất khó, cho nên tỷ lệ ăn đề mới cao như vậy.

Việc soi cầu để lựa chọn được những con số để bạn có thể tự tin ăn chắc cũng không phải dễ. Mọi người sẽ phải vận dụng rất nhiều phương pháp chồng chéo nhau để tìm số, có người đã áp dụng 5-7 cách khác nhau những vẫn không thể ăn được. Nhưng nếu các bạn không có thười gian để soi cầu thì tại sao không chơi theo các kết quả mà soicau247.top đem lại.

Bên cạnh cung cấp dàn đề 36 số để chơi trong vòng 3 ngày thì chúng tôi còn cung cấp rất nhiều bộ số để chơi nuôi. Trong đó có mục lô kép khung 3 ngày đang được rất nhiều người chơi thử sức. Nếu thích chơi thì các bạn cũng có thể tham khảo.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Miễn Phí
Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Chính Xác
Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Ăn Chắc
Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Bất Bại Miễn Phí
Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Đẹp Nhất

soi cầu Chúc các bạn may mắn phát tài soi cầu

lo de mien bacSoi Cầu 247 trang thống kê phân tích kết quả xổ số miễn phí hằng ngày , phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số miễn phí hôm nay , kết quả xổ số miền bắc.

soi cầu 247 Tất cả các mục soi cầu trên website đều được chốt hoàn toàn miễn phí và chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi các bạn sử dụng số trên website, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn may mắn.

soi cầu 247 Lưu ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Tags : soi cầu 247 soi cau xsmb, soi cau mb top, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, nuoi lo de 88, nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thuu, nuoi lo song thu, soi cau win.
X